Pietitie is de pot die de PVV-ketel verwijt

Het verbaast mij dat de 2 miljoen likers van het facebook pagina Pietitie aan het stuiteren zijn, omdat de likes tijdens de demonstratie van afgelopen zaterdag zijn overhandigd aan PVV. Admins van de pagina hebben zich nadien ook meerdere malen gedistantieerd hiervan met de volgende mededelingen:

27 oktober 2013:

“Pietitie distantieert zich volledig van alle racistische gebeurtenissen op het Malieveld.
Pietitie is tegen racisme, laat dat duidelijk zijn. Het aanbieden van de Pietities is zonder onze toestemming gebeurd en wij willen duidelijk benadrukken dat wij NIET gelinkt willen worden aan welke politieke partij dan ook.

Nogmaals; Wij zijn voor het Sinterklaasfeest in zijn huidige vorm, dus MET zwarte piet en ZONDER enige vorm van racisme.“

En op de dag van demonstratie zelf (26 oktober 2013):

“Wij van de Pietitie waren hier niet eens aanwezig. Geen toestemming voor het overhandigen van de likes. Heel raar, staan we volledig los van.”

De boodschap is duidelijk; wij zijn tegen racisme, we staan enkel voor het behoud van Zwarte Piet. De admins en de likers klampen zich vast aan de illusie dat het voortzetten van ZP niets met racisme te maken heeft, maar – gezien de reacties en posts – met behoud van de Nederlandse cultuur/traditie, [zeker zolang de kinderen niets door hebben].

Op het moment dat cultuurbehoud een voornaamste reden vormt om geen gehoor te geven  aan hen die (in minderheid) benadrukken dat er in Nederland met twee maten gemeten wordt als het gaat om volwaardige burgerschap, dan wijkt deze gedachtegang niet enorm af van de PVV-retoriek die we het afgelopen decennium van PVV hebben mogen ervaren.

Het is dan ook niet gek dat er verschillende racistische groeperingen aanwezig waren op het veld. Die kwamen namelijk af op de geur van racistische uitingen die werden verspreid  in hevige discussies op facebook en opiniestukken, waaronder ook de reacties van 2 miljoen likers die onbeheerd op de Pietitie pagina werden achtergelaten.

zwarte piet_owenkoenekoop

NVU lid Owen Koenekoop

Foto: AFA Nederland

Ik volg de Pietitie pagina al enige tijd en het is duidelijk de admins de controle van de reacties al snel zijn kwijtgeraakt. Daarom ligt de focus ook simpelweg op het behalen van zoveel mogelijke likes; zonder enige behoefte aan inzicht in de betekenis van die likes en racistische reacties die worden achtergelaten.

Uiteraard is het ondoenlijk om alle reacties te beheren, al vind ik dat dat je niet per definitie vrijpleit van enige verantwoordelijkheid. De admins doen namelijk geen enkele poging om bijv. onder het kopje “info” hun standpunt over racisme te onderbouwen. Met andere woorden, inhoudsloos actie voeren tegen een vraagstuk zonder enige verantwoordelijkheidsgevoel op de mogelijke gevolgen van hun handelen.

Naast de admins zijn ook de likers van de pagina onverschillig. Weinig tot geen tegen-reacties op racistische uitlatingen van anderen, hoe radicaler men reageert hoe meer likes het scoort en niemand die zich aangesproken voelt om daar wat van op te merken.

Het op de koop toe nemen van eigen handelen bewijst voorwaardelijk opzet en maakt je daarmee ook verantwoordelijk. Zowel de likers als de admins kunnen niet met een paar zinnen zich distantiëren van de kettingreactie waaraan ze hebben bijgedragen, ongeacht de gestelde onschuld.

Distantiëren van de gevolgen, nu de link naar racisme tijdens de demonstratie ervan afspat, is mosterd na de maaltijd. In plaats van vraagtekens plaatsen bij het feit waarom het juist de PVV is geweest die de likes heeft aangenomen, blijft men zonder enige inhoudelijke standpunt vasthouden aan de motto “op naar 16 miljoen likes!” Goed burgerschap houdt niet alleen cultuurtrots in maar vooral ook dat men een inclusieve houding aanneemt naar medeburgers. Ben je hier niet mee eens, dan volg je exact dezelfde retoriek als die van de PVV.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s